Data wydarzenia: -

Publiczna obrona doktoratu mgra inż. Adama Wronkowskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, że 8 listopada (wtorek), o godzinie 12:00 w sali nr 5 Collegium Geographicum, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra inż. Adama Wronkowskiego pt.: "Zachowania przestrzenne użytkowników miejskich placów w Poznaniu".

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Władze Dziekańskie Wydziału GSEiGP