Data wydarzenia: -

Odporność małych lokalnych rynków pracy

Szanowni Państwo,

uprzejmie zawiadamiamy, że 14 czerwca, w godzinach 10:00-11:30 odbędzie się zebranie ogólnowydziałowe WGSEiGP w sali nr 3 Coll. Geographicum, podczas którego mgr inż. Krystian Koliński wygłosi prelekcję pt.: "Odporność małych lokalnych rynków pracy". Będzie to prezentacja postępów prac w ramach dysertacji doktorskiej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniu i liczymy na aktywny udział w dyskusji.

Władze Dziekańskie Wydziału GSEiGP