Data wydarzenia: -

Odkrycia geograficzne i badania Gór Przeklętych (Czarnogóra)

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza na spotkanie w formie on-line, które odbędzie się w czwartek 9 grudnia o godz. 18:00. W programie prelekcja Ditty Kicińskiej pt.: „Odkrycia geograficzne i badania Gór Przeklętych (Czarnogóra)”.

Od roku 2006 w rejonie Gór Przeklętych zostało zorganizowanych już piętnaście letnich wypraw, w czasie których zostało odkrytych ponad sześćdziesiąt dłuższych i głębszych jaskiń, o łącznej długości przekraczającej ponad 35 km. W czasie tegorocznej wyprawy w jedenastu jaskiniach zostało odkrytych i skartowanych 4077 m nowych korytarzy. Jednym z ciekawszych odkryć jest sala Skalne Miasto znajdująca się w jaskini Frizider, części systemu Jaskini Złotej, która wg pomiarów osiągnęła 250 m długości, 100 m szerokości i kilkanaście metrów wysokości.

W czasie wyprawy prowadzone były badania naukowe, w czasie których pobierane były próbki nacieków z jaskini Gigant oraz Jaskini w Čardaku i skał z otoczenia jaskiń. Dzięki analizom pobranych próbek możliwe będzie odtworzenie ewolucji i wieku systemów jaskiniowych w czarnogórskiej części Gór Prokletije. Ponadto wyniki badań izotopowych mogą wnieść istotny wkład do aktualnej wiedzy dotyczącej zapisu zmian paleoklimatycznych czy wpływów różnych cyrkulacji powietrza w tej części Europy.

W jaskiniach lodowych Gór Prokletije, podobnie jak w innych rejonach Europy, obserwowany jest z każdym rokiem ubytek pokrywy lodowej. W celu rejestracji tych zmian, w tym roku rozpoczęte zostały pomiary zarówno powierzchni lodu, jak i temperatur, które będą kontynuowane w kolejnych latach.

Ditta Kicińska – geolog, speleolog, pracuje w Instytucie Geologii UAM. Jest członkiem Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego. Jej zainteresowania naukowe obejmują genezę i ewolucję systemów jaskiniowych oraz geologię regionalną. Badania prowadzi w jaskiniach Tatr, Tatr Niżnych, Krasu Słowackiego, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Gór Prokletije (Czarnogóra) i Północnych Alp Wapiennych (Austria). Uczestniczyła w jaskiniowych wyprawach eksploracyjnych w Góry Prokletije (Czarnogóra), masyw Hoher Göll (Austria), do Norwegii oraz Bośni i Hercegowiny. Była członkiem i prezesem Zarządu Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego przez kilkanaście lat, członkiem Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu i Komisji Tatrzańskiej przez trzy kadencje. Od 2016 do 2021 była przewodniczącą Komisji Taternictwa Jaskiniowego PZA, a od 2020 jest członkiem Zarządu Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Związana z redakcją „Taternika” w latach 2009-2015, współprowadzi fanpage Jaskiń i Instytutu Geologii UAM.

Link do spotkania na platformie Ms Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab3b2d9e289a14e7f960cb21119c3080e%40thread.tacv2/1638472431530?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22fd051b3f-dc58-4f31-bbf0-404ac0236b24%22%7d

Link można rozpowszechnić wśród osób zainteresowanych.

Szczegółowe informacje znajdują się także pod adresem: http://ptg.home.amu.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy!