Data wydarzenia: -

Odczyt OL PTG (26.01.2023): Skandynawia bliżej niż myślisz – kamperem przez Bornholm, Skanię i Olandię

W czwartek (26 stycznia br.) o godz. 17.15 zapraszamy na ostatni w tym semestrze odczyt organizowany w ramach cotygodniowych wykładów przygotowanych przez Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Prelegentami będą mgr Krystyna Churska i prof. dr hab. Paweł Churski, którzy wygłoszą wykład pt. „Skandynawia bliżej niż myślisz – kamperem przez Bornholm, Skanię i Olandię”. Zapraszamy!

Spotkanie będzie odbędzie się w FORMIE ONLINE i będzie dostępne pod poniższym linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDFmZjdkMTQtNTNjNi00ODM2LWFhYTItNmM4Nzg4ZTg1NDFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%220d556d83-107c-470b-89da-077ab625feb9%22%7d

O spotkaniu od Prelegentów

Celem prezentacji jest podzielenie się doświadczeniami autorów w zakresie uprawiania turystyki karawaningowej oraz prezentacja relacji z dwóch ostatnich wakacyjnych wypraw. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość poznać uroki trzech wysp Bałtyku: Rugii, Bornholmu i Olandii zwiedzając je wspólnie z autorami przy wykorzystaniu kampera i rowerów. Spotkanie będzie też okazją do poznania Skanii, zarówno uwzględniając jej walory przyrodnicze, jak i atrakcje zlokalizowane w wybranych miastach tego obszaru oraz w obszarach sąsiadujących. Prelekcja stanie się okazją do przypomnienia sobie podstawowych informacji na temat środowiskowych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju odwiedzanych terenów. Autorzy zakładają, że ta forma podzielenia się wrażeniami z ostatnich podróży prelegentów przyczyni się do większego zainteresowania uczestników spotkania najbliższymi zakątkami Skandynawii, która naprawdę jest bliżej niż myślimy, a może stanowić bardzo atrakcyjny cel wakacyjnych wojaży.

Prelegenci

Krystyna Churska – nauczyciel dyplomowany geografii z ponad trzydziestoletnim stażem zawodowym, od 2007 roku nauczyciel geografii w V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu.

Paweł Churski – profesor nauk społecznych, dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu, kierownik Zakładu Studiów Regionalnych i Lokalnych, wiceprzewodniczący KPZK PAN, przewodniczący zespołu wykonawczego Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią. Geograf społeczno-ekonomiczny, regionalista, od ponad trzydziestu lat związany z poznańską szkołą geografii ekonomicznej. Autor ponad 200 publikacji naukowych, w tym 15 monografii i 25 redakcji prac zbiorowych.

…miłośnicy podróży bliższych i dalszych zakochani w Polsce Wschodniej oraz pięknych a nie powszechnie znanych zakątkach naszego kraju, promotorzy aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, w tym turystyki kawaraningowej, zapaleni rowerzyści.

Zapraszamy!!!