Data wydarzenia: -

Navigating urban Planning and Cultural Heritage in Iran

W  najbliższy wtorek 21 maja o godzinie 13.00 w sali 103  Mahla Shojae Anari, specjalizująca się w geografii regionalnej, doktorantka na Uniwersytecie ELTE w Budapeszcie wygłosi wykład Navigating urban Planning and Cultural Heritage in Iran.

Zainteresowania badawcze Mahli obejmują zrozumienie skomplikowanej dynamiki geograficznej różnych regionów, ze szczególnym uwzględnieniem roli dużych zbiorów danych w inteligentnym zarządzaniu miastem. Jest zaangażowana w badanie związków  czynników środowiskowych, działalności człowieka i postępu technologicznego w kontekście miejskim.

Po wykładzie do godziny 15.00 przewidziany jest czas na dyskusję.


Mahla Shojae Anari, a dedicated Ph.D. candidate at ELTE University in Hungary, specializing in regional geography. My research interests lie in understanding the intricate geographical dynamics of various regions, with a particular focus on the role of urban big data in smart city management, using Tehran as a case study. Passionate about contributing to the advancement of knowledge, I am committed to exploring the intersection of environmental factors, human activities, and technological advancements in urban contexts.