Data wydarzenia: -

Dynamics of Rural Regions in Europe. An Economic Investigation

Uprzejmie zawiadamiamy, że 30 kwietnia 2021r. (piątek), w godz. 10:00-11:30, odbędzie się zebranie naukowe WGSEiGP (aplikacja Microsoft Teams – zespół WGSEiGP), podczas którego mgr Barrai Hennebry zaprezentuje wyniki pracy doktorskiej pod tytułem: Dynamics of Rural Regions in Europe. An Economic Investigation.