Data wydarzenia: -

Dynamics and spatial polarisation of rural regions in Europe. An economic investigation.

Rada naukowa dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Barraia Hennebry’ego doktoranta WGSEiGP "Dynamics and spatial polarisation of rural regions in Europe. An economic investigation"

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 25 lutego 2022 r., o godz. 10:00 w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy MS Teams LINK

Zgłoszenia udziału w obronie proszę przesyłać do sekretarza dr. inż. Przemysława Ciesiółki (adres e-mail: przemko@amu.edu.pl) do dnia 18 lutego 2022 roku.