Data publikacji w serwisie:

XIII edycja w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Zapraszamy do zgłoszeń w XIII edycji w Konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepsza praca dyplomowa związana tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim”

Zapraszamy autorów prac dyplomowych obronionych w roku 2021 do zgłaszania swoich prac do tytułu najlepszej pracy dyplomowej związanej tematycznie z Województwem Zachodniopomorskim w XIII edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Coroczny Konkurs adresowany jest do absolwentów uczelni wyższych z terenu całej Polski. Prace rozpatrywane będą w trzech kategoriach tematycznych: planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne oraz architektura krajobrazu.

Celem nadrzędnym Konkursu jest prezentacja możliwych do zrealizowania rozwiązań projektowych i przekształceń przestrzennych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Prace dyplomowe wraz z niezbędną dokumentacją określoną w Regulaminie można składać osobiście lub pocztą do dnia 28 maja 2022 r. w sekretariacie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród wraz z formularzem zgłoszenia określa Regulamin Konkursu:

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Regulamin-_DYPLOMY_2022.pdf 22.03.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Regulamin-_DYPLOMY_2022.pdf(634.8 KB)
Plakat_2022_dyplomy.pdf 22.03.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Plakat_2022_dyplomy.pdf(31.0 MB)