Data publikacji w serwisie:

VI Uczelniany Konkurs Plastyczny UAM im. Piotra Wójciaka z cyklu "Studenckie impresje"

Sztuka zawsze z Tobą! Studenci UAM, Laboratorium Edukacji Artystycznej serdecznie zaprasza do udziału w tym cyklicznym i artystycznym wydarzeniu. Po dwóch ostatnich edycjach  on-line, konkurs powraca ponownie do tzw. „realu”! Współczesna rzeczywistość często przerasta nasze wyobrażenia o niej, więc tam, gdzie brakuje już słów, jest czas na sztukę. Ona staje się medium pomocowym i swoistym komunikatem. Warto też powalczyć o cenne nagrody ufundowane przez JM Rektora UAM, Dziekanów WSE i WAiK oraz Rodzinę Patrona.

Konkurs odbędzie się pod Patronatem JM Rektora UAM i Dziekanów Wydziału Studiów Edukacyjnych oraz Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa w ramach XXV Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

Celem konkursu jest aktywizacja plastyczna studentów UAM, budowanie refleksji twórczej, świadomości wizualnej oraz promowanie sztuki i własnej ekspresyjności na forum UAM. Konkurs adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych studiów podyplomowych i doktoranckich wszystkich lat, kierunków i Wydziałów UAM.

Tegoroczne hasło: "Kontrasty" umożliwia głęboką refleksję stymulującą wyobraźnię plastyczną. Zestawienie przeciwieństw wydaje się nie tylko atrakcyjnym środkiem stylistycznym podkreślającym cechy charakterystyczne dzieła, ale motywuje do uruchomienia sytuacji twórczych na dwóch przeciwległych biegunach. Oczywiste sprzeczności takie jak np. dobro-zło,   wojna-pokój, czarne-białe, czy miłość i nienawiść, wskazują na zdecydowane różnice. Powstaje jednak pytanie: Czy różnice zawsze dzielą? Czy kontrasty mogą też łączyć lub tworzyć wartościową całość? Takie pytania lub podobne, muszą sobie postawić uczestnicy konkursu. W balansowaniu na linie dwóch przeciwstawnych stanów, nigdy nie można pozostać obojętnym, trzeba dokonać właściwego wyboru oraz określenia swej subiektywnej przestrzeni.

Konkurs posiada już swoją historię o czym świadczy cykliczność tej artystyczno-edukacyjnej imprezy, na którą składa się osiem edycji międzywydziałowych i obecnie, już szósta formuła uczelniana.

Głównym organizatorem i inicjatorem konkursu plastycznego jest prof. UAM dr hab. Lidia Suchanek, Laboratorium Edukacji Artystycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Funkcję Sekretarza konkursu pełni Malwina Dobrogojska, Studenckie Koło Edukacji Artystycznej „Pro Arte”.

Termin składania prac upływa z dniem 16 maja 2022 r. Prace należy składać osobiście, na Wydziale Studiów Edukacyjnych przy ul. Szamarzewskiego 89,  w Poznaniu, w budynku D: w każdy poniedziałek w godz. 9.45 – 11.15 s. 002 lub 11.15 - 15.00, pok. 008.

Do konkursu można zgłosić realizacje plastyczne z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii lub technik mieszanych. Każdy z uczestników może złożyć łącznie do 3 prac. Poza pracami malarskimi wykonanymi na podobraziach, format innych prac malarskich, rysunkowych, graficznych, lub wykonanych w technikach mieszanych, nie powinien przekraczać formatu 100 x 70 cm. W przypadku fotografii, za najmniejszy format uznaje się format zdjęcia A4 (297 x 210 mm, rozdzielczość - minimum 300 dpi.)

Finał, rozstrzygnięcie konkursu oraz wernisaż wystawy pokonkursowej przewidziany z udziałem Władz Rektorskich i Dziekańskich oraz społeczności akademickiej i zaproszonych gości, zaplanowano na 02.06.2022 r. o godz. 13.00 w Collegium im. Floriana Znanieckiego UAM, Szamarzewskiego 89. Bud E. Wystawę pokonkursową będzie można oglądać w terminie od 02.06 – 30.06.2022r.

Adres do korespondencji: e-mail konkursplastyczny.uam@amu.edu.pl

Link do informacji na stronie UAM

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
KPL 22_Formularz uczestnictwa.doc 7.04.2022 Paulina Perkowska
DOC
Pobierz DOC KPL 22_Formularz uczestnictwa.doc(31.5 KB)
KPL 22_Regulamin_Uczelniany Konkurs Plastyczny UAM 2022.doc 7.04.2022 Paulina Perkowska
DOC
Pobierz DOC KPL 22_Regulamin_Uczelniany Konkurs Plastyczny UAM 2022.doc(80.0 KB)
KPL 22_TABELA_Informacja skrótowa_strony Wydziałów.doc 7.04.2022 Paulina Perkowska
DOC
Pobierz DOC KPL 22_TABELA_Informacja skrótowa_strony Wydziałów.doc(50.0 KB)