Data publikacji w serwisie:

VI edycja konkursu BESTStudentGRANT

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM prof. dr hab. Joanna Wójcik, zaprasza do aplikowania w szóstej edycji konkursu BESTStudentGRANT.

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% i powyżej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% i powyżej po przeliczeniu na polską maturę), planujący realizację swoich pierwszych projektów badawczych.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) – 32. konkurs BESTStudentGRANT na realizację zadania 39: Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych.

Do zdobycia:

  • Granty na realizację studenckich projektów badawczych.
  • Do 5000 zł dla najlepszych studentów.
  • Możliwość sfinansowania udziału w konferencjach, warsztatach i seminariach, zakupu literatury oraz oprogramowania.
  • Honorarium dla grantobiorcy.

Harmonogram konkursu:

Termin ogłoszenia naboru wniosków: 11 października 2021 r.

Termin składania wniosków: 12 listopada 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Projektu ID-UB https://uczelniabadawcza.amu.edu.pl/aktualne-konkursy

Wnioski aplikacyjne należy składać online w systemie https://idub.amu.edu.pl

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresami: id_ub@amu.edu.pl; beststudent@amu.edu.pl

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Prezentacja BSG VI.pdf 14.10.2021 Tomasz Herodowicz
PDF
Pobierz PDF Prezentacja BSG VI.pdf(763.1 KB)
Regulamin BSG VI .pdf 14.10.2021 Tomasz Herodowicz
PDF
Pobierz PDF Regulamin BSG VI .pdf(117.0 KB)