Data publikacji w serwisie:

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o Bydgoszczy

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorską) o Bydgoszczy. Jeśli Twoja praca porusza problematykę związaną z Bydgoszczą i współgra z aktualnymi potrzebami miasta, zgłoś się! Na autorów najlepszych prac (i ich promotorów) czekają nagrody pieniężne.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:

 • PRACE MAGISTERSKIE i DOKTORSKIE
  • I miejsce - 7 tys. zł brutto;
  • II miejsce – 5 tys. zł brutto;
  • III miejsce – 3 tys. zł brutto
 • PRACE INŻYNIERSKIE i LICENCJACKIE
  • I miejsce - 5 tys. zł brutto;
  • II miejsce – 3 tys. zł brutto;
  • III miejsce – 2 tys. zł brutto
 • NAGRODA DLA PROMOTORÓW PRAC – 1,5 tys. zł brutto

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace spełniające kryteria regulaminowe i obronione w roku akademickim 2020/2021, przez co rozumie się dla potrzeb konkursu okres pomiędzy 1 października 2020 roku a 31 grudnia 2021 roku.

Termin zgłaszania prac upływa 30 kwietnia 2022 roku

Szczegóły na stronie internetowej: www.bydgoszcz.pl

Szczegółowe zasady zgłaszania prac, ich kwalifikowania oraz przeprowadzania konkursu określa Regulamin:

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf 24.03.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf(372.6 KB)
Karta_zgloszeniowa.pdf 24.03.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Karta_zgloszeniowa.pdf(32.1 KB)
Plakat.pdf 24.03.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Plakat.pdf(6.2 MB)
Oswiadczenie_autora_i_uczelni.pdf 24.03.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Oswiadczenie_autora_i_uczelni.pdf(268.5 KB)
Ogłoszenie.pdf 24.03.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Ogłoszenie.pdf(517.0 KB)
Regulamin_dyplomy.pdf 24.03.2022 Paulina Perkowska
PDF
Pobierz PDF Regulamin_dyplomy.pdf(264.9 KB)