Data publikacji w serwisie:

Zmarła dr Emilia Jaroszewska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 27 czerwca 2022 r., po wielu miesiącach zmagania się z ciężką chorobą, zmarła nasza koleżanka dr Emilia Jaroszewska.

Emilia ukończyła studia magisterskie w zakresie gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, natomiast w 2018 r. uzyskała stopień doktora. Jej zainteresowania badawcze dotyczyły m.in. problematyki kurczenia się miast (shrinking cities), strategii odnowy starych miast przemysłowych oraz demograficznego rozwoju miast. Przygotowana przez nią monografia pt. „Kurczenie się (shrinkage) starych miast przemysłowych i przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom” została wyróżniona w konkursie im. Ewy Kaltenberg-Kwiatkowskiej na najlepszą monografię z zakresu socjologii miasta i studiów miejskich, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Emilia była serdeczną, życzliwą i powszechnie lubianą osobą. Swoje obowiązki zawodowe wykonywała sumiennie i z oddaniem. Była osobą godną zaufania, odpowiedzialną i bezkonfliktową. Zawsze mogliśmy liczyć na jej pomoc oraz rozmowę okraszoną jej uśmiechem.

Emilia odeszła od nas zdecydowanie przedwcześnie, a jej śmierć jest dla nas wszystkich źródłem głębokiego żalu i smutku.

Mężowi i Rodzinie Emilii składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Władze, pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.