Data publikacji w serwisie:

Zmarł Dr inż. Bartosz Wojtyra

Z głębokim żalem i niedowierzaniem, poruszeni ogromem tragedii, informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2021 roku zmarł tragicznie nasz nieodżałowany Kolega i Przyjaciel:

Dr inż. Bartosz Wojtyra

Adiunkt w Zakładzie Geografii Rolnictwa i Wsi Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

Sekretarz Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardzo zdolny i obiecujący badacz zagadnień związanych z geografią przemysłu (lokalne strefy aktywności gospodarczej, rynek piwa rzemieślniczego i samochodów osobowych), rozwojem obszarów wiejskich oraz lokalną polityką przestrzenną.

Kierownik i uczestnik projektów badawczych, autor wielu publikacji w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach.

Inicjator i organizator wielu przedsięwzięć na rzecz rozwoju geografii człowieka oraz planowania przestrzennego w Polsce.

Bartoszu nie sposób nam pogodzić się z tym rozstaniem u progu, jak byliśmy pewni, nowego etapu Twojego Życia.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Społeczność Akademicka Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

Nekrolog dr. Bartosza Wojtyry

Osoby zainteresowane skorzystaniem z transportu zapewnionego przez UAM prosimy o zgłoszenie tego faktu pracownikom BOW do piątku 3. września, do godziny 10:00.