Data publikacji w serwisie:

Zasady udzielania zakwaterowania w Domach Studenckich w okresie pandemii

Szanowni Studenci, znane są już zasady udzielania zakwaterowania w Domach Studenckich podczas pandemii (w okresie od czerwca, do września 2020 r.)

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami pod adresem: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/domy-studenckie