Data publikacji w serwisie:

Zarządzenie Rektora w sprawie organizacji kształcenia w okresie od dnia 20.12.2021 do 9.01.2022

Zarządzenie nr 154/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w okresie od dnia 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie głównej UAM pod tym adresem.