Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie do udziału w X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy pt. Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii

Komitet Organizacyjny OKNMB serdecznie zaprasza do udziału w jubileuszowej X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy pt. Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, która odbędzie się w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 22–24 października 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa i terminów zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej konferencji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: oknmb@uj.edu.pl