Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym studiów w czasie pandemii

Szanowni Państwo,

Zbliżamy się obecnie do końca semestru letniego 2019/2020. Jest on wyjątkowy ze względu na pandemię, która sprawiła, że od połowy marca br. uczelnie całkowicie przeszły na kształcenie w trybie zdalnym. Dla większości zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich było to nowe doświadczenie.


W związku z powyższym, chcielibyśmy się dowiedzieć, jak w obliczu wyzwania, jakim było zdalne studiowanie w czasach pandemii: odczuwaliście brak bezpośredniego kontaktu i korzystania z zasobów uniwersytetu, współpracowaliście ze sobą w ramach pracy zespołowej, organizowaliście się na potrzeby zdalnego kształcenia oraz wymienialiście się i dzieliliście wiedzą. Mamy nadzieję, że uzyskane informacje pozwolą nam lepiej zrozumieć mechanizmy współpracy i współdziałania w sytuacji, kiedy jesteśmy zmuszeni studiować online.

Prośba o wypełnienie ankiety jest kierowana do studentów. Będziemy bardzo wdzięczni za udzielenie odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie nie powinno Wam zająć więcej niż 7-8 minut.

LINK: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdONh6NppbM0AGvYfTVhHP4fbRb-WZlNP1MgzaaQRvsYDYdfQ/viewform?usp=sf_link

W imieniu zespołu badawczego

Adam Polko

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach