Data publikacji w serwisie:

Wystartowała VII edycja konkursu BESTStudentGRANT

24 października br. ruszyła VII edycja BESTStudentGRANT. Weź udział w konkursie i zdobądź środki na realizację własnego projektu badawczego!

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub/i uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę).

W ramach konkursu laureaci otrzymają granty na realizację indywidualnych studenckich projektów badawczych. Do zdobycia w konkursie jest kwota do 5000 zł.

Za przyznaną kwotę grantobiorcy będą mieli możliwość sfinansowania udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach, warsztatach i seminariach, zakupu literatury oraz oprogramowania. Przewidziano również honorarium dla laureatów.

Szczegóły dotyczące wymagań formalnych, które należy dopełnić podczas aplikowania do konkursu, znajdują się pod następującymi adresami:

Aplikować można do 24 listopada 2022 r.

APLIKUJ DO  VII EDYCJI BSG

Harmonogram VII edycji konkursu BESTStudentGRANT (konkurs ID-UB nr 079, zad. 39):

  • terminy ogłoszenia naboru wniosków: 24 października 2022 r.
  • termin składania wniosków: do 24 listopada 2022 r. (przez ID-UB Proposals)
  • termin rozstrzygnięcia konkursu: 9 stycznia 2023 r.

W razie pytań dotyczących programu zapraszamy do kontaktu:

e-mail: beststudent@amu.edu.pl

tel. 61 829-24-21

Logo ID-UB