Data publikacji w serwisie:

Wykład: Zintegrowane planowanie gminy – sukcesy i porażki (studium Szydłowa)

Dnia 21.06.2021 o g. 17.30 w ramach Cyklu spotkań dla studentów Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się niezwykle interesujące wydarzenie, którego głównym bohaterem był wójt gminy Szydłowo - Tobiasz Wiesiołek. Zaprezentował on temat: Zintegrowane planowanie gminy – sukcesy i porażki (studium Szydłowa).

Wykład stanowi część cyklu spotkań, który poświęcony  jest polityce miejskiej i kształtowaniu przestrzeni miast oraz prezentujący potencjał wsi a także problemy rozwoju obszarów wiejskich. Swoimi doświadczeniami zgodzili się podzielić samorządowcy, naukowcy, działacze społeczni działający indywidualnie, pracujący w zespołach czy zrzeszeni w stowarzyszeniach. Spotkania prowadzą osoby mające olbrzymi staż i duże doświadczenie w planowaniu i projektowaniu przestrzeni miejskich i wiejskich, wykorzystujące środki krajowe i zagraniczne na realizację gospodarczych, przestrzennych a przede wszystkim społecznych projektów. Szczegóły dotyczące zrealizowanych i przyszłych wykładów znajdziecie tu: LINK.

Spotkanie z Tobiaszem Wiesiołkiem spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem ze strony studentów i pracowników Wydziału. Swoją obecność potwierdzili kursanci studiów inżynierskich i magisterskich, a także profesorowie, doktorzy i absolwenci. Prelegent mówił o pracy na stanowisku wójta gminy wiejskiej, wskazał jej słabe i mocne strony, ukazał wartości, które stanowią podstawę rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego gminy. Zawód wójta nie należy do łatwych. Autor ukazał także słabości w zarządzaniu gminą -  tkwiących w obowiązujących przepisach, polityce, ale także trudnościach w relacji z ludźmi. Wypowiedź poparta była licznymi przykładami.

Film ze spotkania:

Niezwykłe było to wydarzenie, rzadkie i bardzo potrzebne. Studenci, a także pracownicy nieczęsto moją możliwość relacji bezpośredniej z osobą pełniącą obowiązki wójta i znającą oblicze funkcjonowania gminy od praktycznej strony. Pozytywny i otwarty stosunek Tobiasza Wiesiołka do słuchaczy sprawił, że rozgorzała dyskusja i pojawiły się liczne pytania tematyczne. Zadowolenie studentów z poruszanej tematyki było olbrzymie, natomiast pracownicy Wydziału wyrazili pozytywne zaskoczenie i podziw dla prelegenta, bowiem Pan Tobiasz Wiesiołek swoją dwugodzinną wypowiedz opierał wyłącznie na ustnej niegraficznej prezentacji. To niezwykła umiejętność mówić z charyzmą, skupić uwagę przybyłych bez pomocy narzędzi/oprogramowania. Powykładowe liczne pytania studentów wyrażały chęć ich współpracy na rzecz gminy w ramach realizowanych tematów prac dyplomowych, do czego wójt szczególnie namawiał.