Data publikacji w serwisie:

Wizyta studentów ZPR w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu

W dniu 14 listopada 2022 roku studenci Zintegrowanego Planowania Rozwoju (II rok) wzięli udział w warsztacie: "INNOWACJE a Fundusze Europejskie" przygotowanym przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu. Wizyta została zrealizowana w ramach przedmiotu: Fundusze pomocowe w Polsce prowadzonego przez dra inż. Tomasza Herodowicza.

Spotkanie składało się z trzech części. W pierwszej studenci mieli okazję m.in. do zapoznania się ze źródłami informacji na temat funduszy europejskich oraz zadaniami realizowanymi przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Przedstawiono również znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju innowacji wraz z prezentacją przykładowych projektów z tego zakresu realizowanych w województwie wielkopolskim. Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Zadaniem studentów była praca w grupach nad propozycją innowacyjnego rozwiązania istotnego dla nich problemu. W tym celu musieli określić m.in. jego istotę, potrzebne zasoby, potencjalnych interesariuszy, możliwe bariery, czy źródła finansowania. Studenci wykazali się wysokim poziomem kreatywności proponując system automatyzacji przeglądania i weryfikacji wniosków o pozwolenie na budowę, indukcyjne drogi, innowacyjny system sterowania sygnalizacją świetlną, czy... inteligentną szafę :) . Ostatnim punktem spotkania była prezentacja proponowanych rozwiązań przez każdą z grup oraz podsumowanie całej wizyty.