Data publikacji w serwisie:

Terminy egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego w roku akademickim 2020/2021

Studium Językowe UAM informuje, że egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 z języków obcych w trybie zdalnym lub w formie bezpośredniej w roku akademickim 2020/2021 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich odbędzie się
w następujących terminach.

Semestr zimowy

16.02.2021 (wtorek) - I podejście (wszystkie języki)

 • godz. 10.30 (wszystkie języki)
 • godz. 12.30 (język angielski grupa 2 )

17.02.2021 (środa) - I podejście (dodatkowy termin dla języka angielskiego– II tura)

 • godz. 10.00 (język angielski grupa 1)
 • godz. 12.00 (język angielski grupa 2)

NIEPRZEKRACZALNY termin uzyskania zaliczenia: 11.02.2021*

*Wykładowcy, którzy wpisali studentkom/studentom zaliczenie w ostatnim dniu zajęć, tj. 11.02.2021 zobowiązani są do zgłoszenia nazwisk tych studentów do Sekretariatu SJ w tym samym dniu.

25.02.2021 (czwartek) - II podejście (egzamin poprawkowy)

 • godz. 10.00 (wszystkie języki)
 • godz. 12.00  (język angielski grupa 2)

Semestr letni

29.06.2021 (wtorek) - I podejście

 • godz. 10.00 (wszystkie języki)
 • godz. 12.00  (język angielski grupa 2)

30.06.2021 (środa) - I podejście (dodatkowy termin dla języka angielskiego - II tura)

 • godz. 10.00 (język angielski grupa 1)
 • godz. 12.00 (język angielski grupa 2)

NIEPRZEKRACZALNY termin uzyskania zaliczenia: 23.06.2021

07.09.2021 (wtorek) - II podejście (egzamin poprawkowy)

 • godz. 10.00 (wszystkie języki)
 • godz. 12.00 (język angielski grupa 2)

Proszę zwrócić uwagę, że w semestrach: zimowym oraz letnim dla studentek/studentów przystępujących do egzaminu z języka angielskiego zostały wyznaczone dwa terminy  (ze względu na dużą liczbę osób przystępujących do egzaminu).

O rejestracji żetonowej zostaną poinformowani Państwo w osobnym mailu.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunków mających podwójny wymiar godzinowy (60h/semestr) czyli Psychologia.

Na egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 obowiązuje rejestracja żetonowa na stronie ul.amu.edu.pl. (Warunkiem zarejestrowania się na egzamin jest zaliczenie lektoratu na poziome B2.2) lub B2.1 dla kierunku Psychologia).

UWAGA: Student, który nie dokona rejestracji na egzamin na stronie ul.amu.edu.pl, nie będzie miał możliwości przystąpienia do egzaminu w danym terminie.