Data publikacji w serwisie:

Terminy egzaminów certyfikacyjnych z języka obcego

Studium Językowe UAM informuje, że egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 z języków obcych w trybie zdalnym lub w formie bezpośredniej w roku akademickim 2021/2022 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich odbędzie się w podanych poniżej terminach.

Semestr zimowy


08.02.2022 (wtorek) I podejście (wszystkie języki)
godz. 10.00 (wszystkie języki)
godz. 12.00 (język angielski grupa 2)


09.02.2022 (środa) I podejście (dodatkowy termin dla języka angielskiego – II tura)
godz. 10.00 (język angielski grupa 1)
godz. 12.00 (język angielski grupa 2)


Rejestracja: 25.01.2022 – 03.02.2022


Nieprzekraczalny termin uzyskania zaliczenia: 02.02.2022*


* Wykładowcy, którzy wpisali studentkom/studentom zaliczenie w ostatnim dniu rejestracji (03.02.2022)
proszeni są o zgłoszenie nazwisk tych studentów do sekretariatu SJ w tym samym dniu do godz. 15.00 w
celu ręcznego nadania żetonu studentom i umożliwienia im rejestracji na egzamin.


18.02.2022 (piątek) II podejście (egzamin poprawkowy)
godz. 10.00 (wszystkie języki)
godz. 12.00 (język angielski grupa 2)


Rejestracja: 11.02.2022 – 15.02.2022


Nieprzekraczalny termin uzyskania zaliczenia: 14.02.2022**** Wykładowcy, którzy wpisali studentkom/studentom zaliczenie w ostatnim dniu rejestracji (15.02.2022)
proszeni są o zgłoszenie nazwisk tych studentów do sekretariatu SJ w tym samym dniu do godz. 15.00 w
celu ręcznego nadania żetonu studentom i umożliwienia im rejestracji na egzamin.

Semestr letni


28.06.2022 (wtorek) I podejście (wszystkie języki)
godz. 10.00 (wszystkie języki)
godz 12.00 (język angielski grupa 2)


29.06.2022 (środa) I podejście (dodatkowy termin dla języka angielskiego – II tura)
godz. 10.00 (język angielski grupa 1)
godz 12.00 (język angielski grupa 2)


Rejestracja: 15.06.2022 – 23.06.2022


Nieprzekraczalny termin uzyskania zaliczenia: 22.06.2022***
***Wykładowcy, którzy wpisali studentkom/studentom zaliczenie w ostatnim dniu rejestracji (23.06.2022)
proszeni są o zgłoszenie nazwisk tych studentów do sekretariatu SJ w tym samym dniu do godz. 15.00 w
celu ręcznego nadania żetonu studentom i umożliwienia im rejestracji na egzamin.


13.09.2022 (wtorek) II podejście (egzamin poprawkowy)
godz. 10.00(wszystkie języki)
godz. 12.00(język angielski grupa 2)


Rejestracja: 30.08.2022 – 08.09.2022


Nieprzekraczalny termin uzyskania zaliczenia: 07.09.2022****

**** Wykładowcy, którzy wpisali studentkom/studentom zaliczenie w ostatnim dniu rejestracji (08.09.2022)
proszeni są o zgłoszenie nazwisk tych studentów do sekretariatu SJ w tym samym dniu do godz. 15.00 w
celu ręcznego nadania żetonu studentom i umożliwienia im rejestracji na egzamin.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na poziomie B2.1 dla kierunków mających podwójny wymiar godzinowy (60h / semestr) czyli Psychologia.
Na egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 obowiązuje rejestracja żetonowa na stronie ul.amu.edu.pl
Warunkiem zarejestrowania się na egzamin jest zaliczenie lektoratu na poziomie B2.2 (lub B2.1 dla kierunku Psychologia).
Po dokonaniu rejestracji student uzyska dostęp do egzaminu próbnego.
UWAGA: Student, który nie dokona rejestracji na egzamin na stronie ul.amu.edu.pl, nie będzie
miał możliwości przystąpienia do egzaminu w danym terminie.