Data publikacji w serwisie:

Stypendium J.Kulczyka dla studentki kierunku gospodarka przestrzenna

Pani Julia Wojciechowska, studentka kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM została laureatką tegorocznej edycji konkursu Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka.

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka przyznawane są studentom i doktorantom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe oraz wykazującym się aktywnością na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pod uwagę brana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Pani Julii serdecznie gratulujemy!