Data publikacji w serwisie:

Study@research - konkurs studencki

"Study@research" jest konkursem skierowanym do studentów studiów magisterskich. Jego celem jest wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów – indywidualnych (5000 zł) lub zespołowych (10 000 zł), realizowanych np. przez koła naukowe.

Szczegółowy regulamin został udostępniony w Intranecie oraz systemie wnioskowania ID-UB Proposals w zakładce "Konkursy".

Do 27 marca potrwa nabór wniosków!