Data publikacji w serwisie:

Studencki konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

W dniu 15 października 2021 r. Miasto Poznań ogłosiło otwarty jednoetapowy Studencki konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu.

Konkurs adresowany jest do studentów kierunków: architektura, urbanistyka i gospodarka przestrzenna.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej propozycji rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych, które połączyłyby dwie dzielnice (Stare Miasto i Jeżyce) i ukazały potencjał inwestycyjny drzemiący w niezagospodarowanych działkach należących do Miasta Poznania położonych w ścisłym centrum miasta.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie Miasta Poznania.

Film prezentujący teren objęty konkursem: