Data publikacji w serwisie:

Relacja z ćwiczeń terenowych ze społeczno-ekonomicznych podstaw gospodarki przestrzennej

W dniach 19-25 czerwca studenci pierwszego roku gospodarki przestrzennej ze studiów licencjackich wzięli udział w ćwiczenia terenowych ze społeczno-ekonomicznych podstaw gospodarki przestrzennej, prowadzonych pod kierunkiem Ewy Kacprzak i Barbary Koneckiej-Szydłowskiej.

Ze względu na zdalną formę ćwiczeń większość spotkań odbyła się na platformie Ms Teams, a studenci wykonywali prace kameralne i terenowe w miejscu swojego zamieszkania. Studenci mieszkający w Poznaniu mogli między innymi przeprowadzić inwentaryzację działalności usługowej na ulicy Św. Marcin celem porównania ze stanem sprzed pandemii czyli z maja 2019r. oraz wziąć udział w spacerze badawczym w podpoznańskiej Dąbrówce, gdzie zapoznali się ze spektakularnym procesem suburbanizacji i z funkcjonowaniem Coworkingu Parkova. Podsumowaniem ćwiczeń terenowych była zdalna wizyta studyjna w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego, podczas której studenci GP zapoznali się z system planowania przestrzennego w województwie wielkopolskim, ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji poznańskiej.