Data publikacji w serwisie:

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim (2023/2024)

Przekazujemy informację od Koordynatora ds. USOS o rozpoczęciu rejestracji na zajęcie w semestrze letnim roku akademickiego: 2023/2024

W dniu 12.02.2024r. o godz.10:00 rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe, do wyboru oraz monografy na semestr letni 2023/2024. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć umieszczonym na stronie wydziałowej, a następnie rejestrację na zajęcia.