Data publikacji w serwisie:

Rejestracja na przedmioty z zakresu nauk podstawowych, do wyboru oraz zajęcia monograficzne na semestr letni 2021r.

Od 15 lutego zostanie uruchomiona rejestracja na przedmioty z zakresu nauk podstawowych, do wyboru oraz zajęcia monograficzne na semestr letni 2021r.

  • Rejestracja na przedmioty jest warunkiem wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych zdalnie.
  • Aktualny harmonogram zajęć znajduje się na stronie wydziałowej.
  • Suma pkt ECTS w semestrze nie może być mniejsza niż 30, a w roku akademickim nie mniejsza niż 60 pkt.
  • W przypadku jakichkolwiek problemów oraz wątpliwości proszę o kontakt mailowy j.kuzniak@amu.edu.pl z dokładnym opisem problemu oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, numer indeksu, rok i kierunek studiów.

HARMONOGRAM REJESTRACJI NA PRZEDMIOTY DO WYBORU NA SEMESTR LETNI 2021:

15.02 – 21.02.2021r.- rejestracja bezpośrednia do grup, tura DEDYKOWANA dla osób, które wcześniej wybrały przedmioty.

  • W tej turze każdy musi wybrać grupę zajęciową zarówno w przypadku wykładów jak i zajęć laboratoryjnych/ćwiczeń , jeśli tego nie zrobi po zakończeniu tury zostanie przydzielony automatycznie do pierwszej wolnej grupy.

24.02 – 31.03.2021r.- rejestracja bezpośrednia do grup, tura dla WSZYSTKICH, również tych którzy wcześniej nie wybrali przedmiotów do wyboru.