Data publikacji w serwisie:

Rejestracja na lektoraty z języków obcych (ogólne i specjalistyczne)

Studium Językowe UAM przekazuje informacje dotyczące rejestracji żetonowej na lektoraty z języków obcych.