Data publikacji w serwisie:

Porozumienie o współpracy między AKNGP a Gminą Skoki

Z przyjemnością informujemy o podpisaniu porozumienia przez Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej z Urzędem Miasta i Gminy Skoki dotyczącego koncepcji zagospodarowania przestrzennego plaży miejskiej w Potrzanowie.

Obie strony porozumienia zobowiązały się do pełnej współpracy w zakresie wykonania ww. koncepcji, w tym do wykonania rzutu koncepcji, jej wizualizacji i opisu, a także do udziału w konsultacjach społecznych zaproponowanych rozwiązań.

Pełna treść porozumienia jest dostępna na stronie AKNGP.