Data publikacji w serwisie:

Polsko-amerykański projekt naukowy – zaproszenie dla studentów do udziału w ankiecie

W imieniu Pawła Nowaka, doktoranta Wydziału Socjologii UAM, który w ramach stypendium Fulbrighta realizuje projekt naukowy w dwóch ośrodkach akademickich w USA: University of Hawaiʻi oraz Arizona State University, zapraszamy naszych studentów do udziału w badaniu ankietowym.

Projekt dotyczy tego, jak studenci i wykładowcy uniwersyteccy postrzegają wpływ transformacji cyfrowej na usługi publiczne i jakie zauważają konsekwencje tego procesu. Zebrane w USA wyniki badań będą porównywane z wynikami otrzymanymi w Polsce – na naszym Uniwersytecie.

Więcej informacji na temat projektu można przeczytać na stronie Życia Uniwersyteckiego.