Data publikacji w serwisie:

Odbiór legitymacji - studenci I roku

Od dnia 28 września 2020r., zostanie udostępniona w systemie Usosweb możliwość elektronicznej akceptacji ślubowania, oświadczenia dotyczącego odpłatności i klauzuli informacyjnej RODO. Wszystkie oświadczenia pojawią się na ekranie po zalogowaniu do systemu Usosweb. Zaakceptowanie powyżej wymienionych dokumentów będzie konieczne (wymagane) w celu podjęcia studiów.

Osoby, które zaakceptują wszystkie trzy dokumenty, będą mogły w dniach 29 i 30 września w godzinach od 11.00 do 15.00 zgłosić się do Biura Obsługi Studentów po odbiór legitymacji studenckiej. Należy pamiętać, że odbiór legitymacji będzie możliwy w kolejnym dniu po elektronicznym zatwierdzeniu ślubowania i oświadczeń w systemie.

Warunkiem koniecznym przy odbiorze legitymacji studenckiej będzie również rozliczenie płatności za ten dokument w systemie Usosweb. Z uwagi na fakt, że rozliczenie trwa do kilku dni od dokonania wpłaty, osoby, którym należność nie zdąży rozliczyć się w systemie mogą przedstawić wygenerowane ze strony banku elektroniczne potwierdzenie wpłaty.

Odbiór legitymacji nie jest obowiązkowy w wymienionym terminie. Od 1 października będzie również możliwy w godzinach pracy Biura Obsługi Studentów. Godziny obsługi studentów w BOS:

https://wgseigp.amu.edu.pl/dla-studenta/biuro-obslugi-studenta

Od 5 października przewiduje się spotkania organizacyjne z opiekunem roku, podczas których również będzie można odbierać legitymacje studenckie. Szczegółowe informacje i harmonogram spotkań zostaną przedstawione w najbliższych dniach.

Na wniosek studenta legitymacja może także zostać wysłana na adres zamieszkania. Wniosek dostępny jest pod adresem:

https://wgseigp.amu.edu.pl/__data/assets/word_doc/0014/143240/Wniosek-o-o-przeslanie-elektronicznej-legitymacji-studenckiej-za-posrednictwem-poczty.docx

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, podczas wizyty na Wydziale prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.