Data publikacji w serwisie:

Nowe terminy związane ze składaniem prac dyplomowych

Szanowni Studenci, zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą nowych terminów i zasad związanych ze składaniem prac dyplomowych realizowanych na naszym Wydziale.

Nowe terminy i zasady są następujące:

1) termin złożenia pracy dyplomowej zostaje przesunięty do 15 października 2020 roku. Po złożeniu pracy dyplomowej niezwłocznie zostanie przeprowadzony egzamin dyplomowy.

2) Student, który nie złoży w powyższym terminie pracy dyplomowej, a więc jednocześnie nie uzyska zaliczenia z seminarium dyplomowego, może w terminie do 15 października złożyć w BOS wniosek o powtarzanie zajęć w zakresie niezaliczonych przedmiotów.

3) Student, który nie złoży w terminie do 15 października br. pracy dyplomowej i nie złoży wniosku o powtarzanie zajęć podlega skreśleniu z tytułu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej. Student skreślony z listy studentów może wnioskować o wznowienie studiów.