Data publikacji w serwisie:

Nabór wniosków do V edycji konkursu Fund_Akcja

Do dnia 16.02.2022 trwa nabór wniosków w V edycji konkursu Fund_Akcja, organizowanego przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Rekrutacja przeprowadzana jest online.

Konkurs ma na celu wspieranie inicjatyw społeczności Uniwersytetu i skierowany jest do studentów, doktorantów i pracowników UAM. W dotychczasowych edycjach wsparcie o łącznej sumie ponad 443 tys. PLN otrzymało 76 projektów. wszystkich chętnych zapraszamy do aplikowania.

Wnioski projektowe można zgłaszać w następujących kategoriach:

  • upowszechniające osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne lub organizacyjne UAM lub Fundacji UAM (np. konferencje, seminaria, warsztaty, wydawnictwa naukowe),
  • służące rozwijaniu współpracy nauki z gospodarką,
  • popularyzujące naukę lub przedsiębiorczość,
  • kulturalne.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Fundacji.  W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z Katarzyną Prętnicką: katarzyna.pretnicka@ppnt.poznan.pl.

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY