Data publikacji w serwisie:

Nabór wniosków do V edycji konkursu BESTStudentGRANT - ostatni dzwonek!

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, Przypominamy, że jeszcze tylko do 12 maja można aplikować do udziału w piątej edycji konkursu BESTStudentGRANT.

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci pierwszego i drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% i powyżej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% i powyżej po przeliczeniu na polską maturę), planujący realizację swoich pierwszych projektów badawczych.

Konkurs organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) – 19. konkurs BESTStudentGRANT na realizację zadania 39: Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych.

Do zdobycia:
*    Granty na realizację studenckich projektów badawczych.
*    Do 5000 zł dla najlepszych studentów.
*    Możliwość sfinansowania udziału w konferencjach, warsztatach i seminariach, zakupu literatury oraz oprogramowania.
*    Honorarium dla grantobiorcy.

Harmonogram konkursu:

Termin ogłoszenia naboru wniosków: 12 kwietnia 2021 r.

Termin składania wniosków: 12 maja 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajda Państwo  tutaj:

na stronie internetowej Projektu ID-UB https://amu.edu.pl/uczelnia-badawcza/aktualnosci-i-komunikaty-id-ub

oraz

w Intranecie na stronie ID-UB w zakładce „Aktualne konkursy” (https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Aktualne-konkursy.aspx ).

Wnioski aplikacyjne należy składać online w systemie https://idub.amu.edu.pl/

Zachęcamy do polubienia strony na FB fanpage Best Student UAM

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresami id_ub@amu.edu.pl; beststudent@amu.edu.pl.