Data publikacji w serwisie:

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2020/2021

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:

1. Podanie.

2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4.

3. Wniosek o stypendium (formularze w załączeniu).

4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularze w załączeniu).

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta w terminie do 21 maja b.r.

Dziekan po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przesyła zaopiniowane wnioski (maksymalnie po 2 wnioski studenckie z wydziału) do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka w formie elektronicznej w terminie do 28 maja 2021 r.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Oświadczenie studenta 29.04.2021 Tomasz Sowada
DOCX
Pobierz DOCX Oświadczenie studenta(19.1 KB)
Wzór wniosku 29.04.2021 Tomasz Sowada
DOC
Pobierz DOC Wzór wniosku(52.0 KB)