Data publikacji w serwisie:

Międzynarodowa Szkoła Letnia projektu TeRRIFICA

W dniach 28-30 września w Barcelonie odbyła się Międzynarodowa Szkoła Letnia projektu TeRRIFICA. Wzięli w niej udział studenci z naszego Wydziału, wspierani przez poznański zespół projektu TeRRIFICA.

Celem Szkoły Letniej była współpraca uczniów z różnych krajów europejskich w celu sformułowania wizji „klimatycznej przyszłości” Europy do 2030 roku. Uczestnicy wzięli udział w intensywnej wymianie z ekspertami i rówieśnikami na temat regionalnych wyzwań klimatycznych i najlepszych europejskich praktyk w zakresie adaptacji i łagodzenia zmiany klimatu. Dzięki wykładom, wycieczkom terenowym do miejsc związanych z klimatem w Barcelonie oraz pracy grupowej uzyskali szeroki pogląd na współczesne wyzwania klimatyczne.  Kluczowymi tematami Szkoły Letniej były:

  • metody przystosowania/łagodzenia zmiany klimatu w regionach europejskich
  • planowanie urbanistyczne i konsekwencje zmian klimatycznych
  • zaangażowanie interesariuszy i społeczności
  • nauka obywatelska oraz odpowiedzialne badania naukowe i innowacje (RRI) w nauce o klimacie

Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję poznać lepiej projekt TeRRIFICA, oraz tematykę nauki obywatelskiej. Ważnym elementem, była możliwość przetestowania narzędzia do mapowania zmian klimatu (http://mapujklimat.terrifica.eu/) przy pomocy przedstawicieli UAM. Pracując w grupach studenci zapoznawali się ze studiami przypadków z całej Europy dotyczącymi adaptacji i mitygacji do zmian klimatu. Ten element pozwolił im się lepiej zintegrować i przełamać bariery międzykulturowe. Na zakończenie dnia odbył się spacer po Barcelonie przedstawiajacy lokalne problemy zmian klimatu oraz ideę Climate Shelter.

Kolejny dzień studenci rozpoczęli od wprowadzenia w tematykę różnych aspektów zmian klimatu. W dalszym etapie ich wiedza zostąła pogłebiona grupowymi wykładami, prowadzonymi przez specjalistów. Jednym z ekspertów był dr Tomasz Herodowicz, który wprowadził studentów w tematykę zrównoważonego planowania przestrzennego, stanowiącego odpowiedź na wyzwania klimatyczne obszarów zurbanizowanych. Popołudniem studenci rozpoczęli pracę nad tworzeniem wizji przyszłego klimatu Europy.

Ostatni dzień szkoły letniej studenci poświęcili na wspólne wypracowanie wizji klimatu w Europie w 2030 roku. Oprócz przygotowania wizji, analizy SWOT oraz propozycji implementacji, studenci przygotowali kreatywne prezentacje w formie krótkich scenek i filmików.

Zespół projektu TeRRIFICA, działający na UAM, reprezentowany był przez pracowników: prof. Pawła Churskiego (kierownika projektu), prof. Andrzeja Mizgajskiego, dr Joannę Morawską, dr. Piotra Lupę, dr. Tomasza Herodowicza oraz mgr. inż. Patryka Kaczmarka; oraz studentów: Marię Gmerek, Aleksandrę Gliszczyńską, Lenę Jarzębowską, Martynę Burchardt i Jakuba Hoppela. Wyjazd studentów został wsparty finansowo przez Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joannę Wójcik.

Wydarzenie to było częścią Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju 2022.