Data publikacji w serwisie:

Mapuj Klimat! Bądź Aktywny! Poznański Festiwal Nauki i Sztuki 2020

Materiał przedstawia podstawowe informacje na temat zmian klimatu oraz ich skutków dla człowieka i przyrody w ujęciu globalnym i lokalnym. Wiele przykładów pochodzi z terenu Aglomeracji Poznańskiej i samego Poznania.

Kontekst filmu stanowi międzynarodowy projekt społeczny TeRRIFICA realizowany w sześciu regionach pilotowych w Europie, w tym w Aglomeracji Poznańskiej. Celem tego projektu jest wzmocnienie współdziałania w społeczeństwie na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji oraz współtworzenie rozwiązań lokalnych problemów klimatycznych. Przesłaniem filmu jest konieczność zaangażowania się wszystkich grup społecznych w działania na rzecz klimatu. W przypadku Aglomeracji Poznańskiej jest to możliwe poprzez korzystanie z narzędzia „Mapuj Klimat” (mapujklimat.terrifica.eu) dającego możliwość identyfikacji miejsc, w których są odczuwalne efekty zmian klimatu.

Film został przygotowany w formie wykładu popularnonaukowego zaprezentowanego w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 2020. W filmie wystąpili prof. dr hab. Andrzej Mizgajski i prof. dr hab. Paweł Churski – pracownicy Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM będący członkami zespołu realizującego projekt TeRRIFICA w regionie Aglomeracji Poznańskiej.

Więcej informacji na oficjalnych stronach projektu:

https://terrifica.eu/

http://mapujklimat.terrifica.eu/

http://igsegp.amu.edu.pl/terrifica/