Data publikacji w serwisie:

Konkurs Study@Research. Publikacje

Konkurs Study@research. Publikacje organizowany jest w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB), w ramach realizacji zadania nr 34 „Opracowanie szczegółowych zasad i realizacja pakietu wsparcia Study@research”.

Study@research. Publikacje obejmuje dofinansowanie:

  1. Kosztów wydania:
    • artykułów naukowych publikowanych w renomowanych periodykach naukowych według Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN – dofinansowanie do 50% kosztów wydania, nie więcej niż 6.000 zł,
    • monografii naukowych lub rozdziałów w monografiach publikowanych w prestiżowych wydawnictwach naukowych według listy ministerialnej – dofinansowanie do 50% kosztów wydania, nie więcej niż 6.000 zł.
  2. Kosztów otwartego dostępu do artykułów naukowych publikowanych z afiliacją UAM w renomowanych periodykach naukowych według Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN – dofinansowanie do 50% kosztów otwartego dostępu, nie więcej niż 6.000 zł.
KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Osoby z aktualnym statusem studenta. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest afiliacja UAM i aktualny status studenta UAM autora artykułu lub monografii oraz zgoda Dziekana na pokrycie co najmniej 50% kosztów. 

Informacja o konkursie dostępna jest na stronie intranetowej idub.intranet.amu.edu.pl oraz w systemie wnioskowania idub.amu.edu.pl

Wnioski należy składać elektronicznie w systemie wnioskowania ID-UB, który jest udostępniony na stronie https://idub.amu.edu.pl (zakładka: Konkursy – nr aktualnego konkursu Study@research. Publikacje036)

Aplikuj

Harmonogram konkursu IDUB nr 036 -  Study@research. Publikacje:
  • Termin ogłoszenia konkursu: 3 listopada 2021 r.
  • Termin składania wniosków: wnioski składane w trybie ciągłym.
  • Termin realizacji zadania:  30.11.2022 r

Szczegółowe informacje dotyczące zasad aplikowania w I edycji konkursu Study@research. Publikacje oraz warunków udziału znajdują się na stronie w REGULAMINIE oraz na stronie https://idub.amu.edu.pl (zakładka: Konkursy - nr 036 Study@Research. Publikacje - Ogłoszenie / regulamin ).

Przebieg konkursu nadzoruje komisja, której przewodniczy koordynator zadania, prof. dr hab. Joanna Wójcik – prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM.

Członkowie komisji konkursowej:

prof. Teresa Chirkowska-Smolak – psychologia
prof. Małgorzata Garnczarska – biologia
prof. Renata Jastrząb – chemia
prof. Katarzyna Balbuza – historia
prof. Jacek Zydorowicz – nauki o kulturze i religii
prof. Jacek Fabiszak – literaturoznawstwo
prof. Katarzyna Karpińska-Szaj – językoznawstwo
mgr inż. Martyna Górska (doktorantka) - nauki o Ziemi i środowisku

W razie pytań dotyczących Konkursu S@r. Publikacje zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail Sekcji Obsługi Procesu Kształcenia: sopk@amu.edu.pl lub kontaktu telefonicznego: 61 829-24-21