Data publikacji w serwisie:

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2019/2020

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

1. Podanie,

2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4,

3. Wniosek o stypendium (formularze w załączeniu)

4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularze w załączeniu)

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, osoby zainteresowane składają dokumenty, wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je do Biura Obsługi Studenta, na adres sebkon@amu.edu.pl, w terminie do 26 maja br.

Dziekan  po przeprowadzeniu wstępnej selekcji przekaże zaopiniowane wnioski (maksymalnie 2 wnioski z wydziału) do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka, w formie elektronicznej na adres e-mail Biura Rektora UAM w terminie do 1 czerwca 2020 r.

Niezbędne dokumenty i formularze:

Regulamin stypendium

Procedura konkursowa

Wzór wniosku

Wzór oświadczenia

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Procedura konkursowa 6.05.2020 Tomasz Sowada
PDF
Pobierz PDF Procedura konkursowa(257.6 KB)
Regulamin stypendium 6.05.2020 Tomasz Sowada
PDF
Pobierz PDF Regulamin stypendium(139.9 KB)
Wzór wniosku 6.05.2020 Tomasz Sowada
DOC
Pobierz DOC Wzór wniosku(51.5 KB)
Wzór oświadczenia 6.05.2020 Tomasz Sowada
DOCX
Pobierz DOCX Wzór oświadczenia(19.7 KB)