Data publikacji w serwisie:

Konkurs na opracowanie koncepcji logo Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią

Informujemy o otwarciu konkursu na opracowanie koncepcji logotypu Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią.

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy i jest konkursem koncepcyjnym skierowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów studiów inżynierskich, licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Prace należy złożyć do 31 marca 2021 r. w siedzibie Unii Uczelni pod adresem:

Collegium Geographicum
ul. Bogumiła Krygowskiego 10
61-680 Poznań
pokój: 101

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS LOGO UNII UCZELNI” lub przesłać pocztą na ww. adres.

Szczegóły konkursu, w tym regulamin i formularze, znajdują się w na stronie internetowej Unii: www.uniauczelnigp.pl

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i złożenia prac! Na laureatów czekają nagrody!