Data publikacji w serwisie:

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk.

W imieniu Prezydenta Miasta Ełku zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk.

Celem konkursu jest popularyzowanie tematyki związanej z Ełkiem, umożliwienie autorom prac promowania ich osiągnięć, a także zachęcanie do podejmowania nowatorskich prac naukowo-badawczych poświęconych miastu Ełk.

Prace należy składać  w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4; 19-300 Ełk), do 15 października 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać od Pani Anny Lewandowskiej – pracownika Wydziału Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, tel. 87 732 62 74 lub mail: a.lewandowska@um.elk.pl