Data publikacji w serwisie:

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk

Po raz kolejny mam przyjemność zaprosić studentów do wzięcia udziału w „Konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk".

Konkurs organizowany jest już po raz piętnasty. Czternaście poprzednich edycji cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem autorów prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych, do których konkurs jest adresowany. Zwycięzcy konkursu mieli możliwość publicznej prezentacji swoich prac, a tym samym podzielenia się oryginalnymi i innowacyjnymi pomysłami oraz wynikami badań.

Celem, jaki przyświeca mi przy jego ogłaszaniu, jest popularyzowanie tematyki związanej z Ełkiem, umożliwienie autorom pracy promowania ich osiągnięć a także zachęcanie do podejmowania nowatorskich prac naukowo - badawczych poświęconych naszemu miastu. Jestem przekonany, że konkurs może pomóc w wyborze tematu pracy tym, którzy się jeszcze na konkretny temat nie zdecydowali.

Do udziału w konkursie zapraszam autorów prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich, doktorskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. W tegorocznym budżecie na nagrody w konkursie przeznaczono 10.000 zł. Prace należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk). Termin składania prac upływa 15 października 2022 roku. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.elk.pl, uzyskać je można także u P. Anny Lewandowskiej - pracownika Wydziału Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku (tel. 87 732 62 74), e-mail: a.lewandowska@um.elk.pl

Tomasz Andrukiewicz
Prezydent Miasta Ełku