Data publikacji w serwisie:

Konkurs ERSA Sekcja Polska 2021 na najlepszą pracę dyplomową

European Regional Science Association (ERSA) – Sekcja Polska zaprasza do udziału w Konkursie naukowym na najlepszą pracę dyplomową z zakresu szeroko pojętej regionalistyki.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace w czterech kategoriach: licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie, obronione na dowolnej uczelni i kierunku studiów w latach 2020-2021.

Laureaci zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu w składzie:

  • dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ – Przewodniczący,
  • dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. UW – Zastępca Przewodniczącego,
  • prof. dr hab. Paweł Churski,
  • dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ,
  • dr Dagmara Kociuba – Sekretarz Kapituły.

Na laureatów czekają nagrody w postaci:

  • nieodpłatnego członkostwa w ERSA-Sekcja Polska oraz Regional Science Association International (RSAI) przez okres 1 roku,
  • nagrody rzeczowej (statuetka),
  • konsultacji naukowej w przypadku gdy laureat podejmie decyzję o opracowaniu na podstawie wyróżnionej pracy artykułu do recenzowanego czasopisma naukowego,
  • wystąpienia w konkursowej sesji specjalnej podczas konferencji naukowej organizowanej przez ERSA–Sekcja Polska

Kapituła Konkursu przyznaje także dyplomy dla promotorów nagrodzonych prac. Zgłoszeń udziału w Konkursie mogą dokonywać zarówno autorzy prac, jak i promotorzy za zgodą autora.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie http://www.ersa.org.pl/pl/konkurs/ w zakładce „Konkurs”.

Zgłoszenia prac należy przesłać do 31 lipca 2021 r. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: ersa@ersa.org.pl