Data publikacji w serwisie:

Konkurs BESTStudentCAMP 2021

Został ogłoszony nowy konkurs BESTStudentCAMP 2021. Konkurs jest skierowany do studentów 1 i 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy uzyskali najlepsze wyniki na maturze (95% i więcej) oraz/lub są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych.

BESTStudentCAMP 2021 odbędzie się w Zespole Pałacowo-Parkowym UAM w Gułtowach, w dniach 21 – 26 września 2021 r. W programie przewidziano mnóstwo ciekawych zajęć niezbędnych dla młodych badaczy. Uczestnicy Szkoły Letniej mogą spodziewać się także bogatego programu kulturalno-rekreacyjnego. Komisja konkursowa BESTStudentGRANT dokona wyboru uczestników na podstawie listu motywacyjnego (wniosku konkursowego), w którym należy wskazać, jakie działania o charakterze badawczym zostały podjęte w mijającym roku akademickim 2020/2021. Wniosek konkursowy należy złożyć przez stronę https://idub.amu.edu.pl (konkurs ID-UB nr 026).

Aplikować można do 28 czerwca 2021 r., a wyniki zostaną ogłoszone 12 lipca 2021 r.

Udział w BESTStudentCAMP 2021 jest dla uczestników bezpłatny. Wszystkie szczegółowe informacje wraz z regulaminem znajdziecie pod linkami:

https://amu.edu.pl/.../szkola-letnia-dla-best-studentow...

https://uam.sharepoint.com/.../SitePages/Konkursy.aspx