Data publikacji w serwisie:

II Wydziałowy Konkurs Prac Dyplomowych

Zapraszamy do udziału w II Wydziałowym Konkursie Prac Dyplomowych, który składać się będzie z dwóch etapów:

  1. Kwalifikacje (ocena prac przez Jury i wyłonienie finalistów).
  2. Finał (gala najlepszych prac, które prezentowane będą w ramach konferencji „Dni Planisty” organizowanej przez Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej w roku akademickim 2022/2023).

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac spośród trzech kategorii: licencjackie, inżynierskie  i magisterskie. W każdej z trzech kategorii przewidziana jest nagroda główna do 1000 zł. Dla pozostałych zwycięzców Konkursu przewidziane są również nagrody finansowe, rzeczowe  i wyróżnienia.

W Konkursie mogą wziąć udział absolwenci studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich, którzy obronili prace dyplomowe w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2021/2022 do 30 września 2021r.

Pracę dyplomową należy zgłaszać do dnia 15 października 2022r., wysyłając jej wersję elektroniczną wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami zgodnie z Regulaminem Konkursu poprzez formularz online.

Termin ogłoszenia wyników: 15 grudnia 2022r.

Niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronie konkursu.