Data publikacji w serwisie:

Godziny dziekańskie w dniu 6. maja 2021 roku

Drodzy Studenci, informujemy, że  decyzją Dziekana WGSEiGP UAM, zawieszone zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne na naszym Wydziale w dniu 6. maja 2021 roku, w godzinach  od 9:30 do 16:30  celem umożliwienia Pracownikom oraz Studentom udziału w konferencji "Dni Planisty: Środowisko - Klimat - Przestrzeń".