Data publikacji w serwisie:

EU Green Week na UAM

Zespół projektu TeRRIFICA jest organizatorem inicjatywy "Green Walk with TeRRIFICA", która jest częścią tzw. EU Green Week, kluczowego wydarzenia w Europie dotyczącego wyzwań realizacji polityki Europejskiego Zielonego Ładu.

Na wydarzenie organizowane na naszym Wydziale składają się: seminarium Jana Gustava Strandeasen’a, eksperta UNEP, zatytułowane „The Agenda that changed the world” (30 maja godz. 16.00-17.00, sala 4) dotyczące przede wszystkim wyzwań związanych z implementacją Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030.

Drugim będzie tzw. zielony spacer wzdłuż doliny Warty, który  łączy w sobie elementy historii miasta Poznania oraz dotyka znaczenia rzek w naszym miejskim ekosystemie i podejmowanych działań na rzecz zachowania bioróżnorodności, wprowadzania zielonych wyzwań do miejskiej przestrzeni. Spacer rozpoczynamy  1 czerwca o godzinie 17.00 na Śródce. Poprowadzą go: prof. Andrzej Mizgajski, prof. Małgorzata Stępniewska i prof. Katarzyna Fagiewicz.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych pracowników, doktorantów i studentów!

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt (do 26 maja godz. 12.00) z koordynatorką wydarzenia, dr Joanną Morawską, morawska@amu.edu.pl