Data publikacji w serwisie:

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego w letniej sesji egzaminacyjnej

Studenci z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi z trudności natury zdrowotnej oraz ze zdiagnozowaną głęboką dysleksją, którzy chcą uzyskać dostosowanie egzaminu certyfikacyjnego w letniej sesji egzaminacyjnej z języka obcego, zobowiązani są skontaktować się z Psychologicznym konsultantem przy BWON UAM, do dnia 28 maja br., żeby po odbyciu rozmowy i udostępnieniu dokumentacji otrzymać stosowne rekomendacje dotyczące egzaminu.

Kontakt do Psychologicznego konsultanta:

mgr Szymon Hejmanowski

mail. szymon.hejmanowski@amu.edu.pl

możliwość kontaktu również przez MS Teams