Data publikacji w serwisie:

Egzamin certyfikacyjny poprawkowy z języka obcego na poziomie B2

Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 29 września 2021 r. godz. 10.00 odbędzie się egzamin certyfikacyjny poprawkowy z języka obcego na poziomie B2 dla studentów, którzy
z uzasadnionego powodu nie mieli możliwości podejść do egzaminu poprawkowego, który odbył się w dniu 7 września 2021 r.

Warunkiem zapisania się na egzamin certyfikacyjny jest zaliczenie semestru zajęć
z języka obcego na poziomie B2.2 (wpisana ocena do systemu USOS).

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 odbywać się będzie w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą
w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą: język angielski - usługi Microsoft Teams i platformy Moodle. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu
i kamery.

Na kilka dni przed egzaminem z języka angielskiego studenci otrzymają link do strony egzaminu z dostępną skróconą wersją testu egzaminacyjnego, zawierającą przykładowe typy zadań, celem umożliwienia studentom obeznanie się w nawigacji w teście.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się
z Regulaminem egzaminu oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl

Osoby chcące podejść do egzaminu w tym terminie proszone są o skontaktowanie się ze Studium Językowym UAM: Krzysztof Jańczak kris.j@amu.edu.pl lub  Anna Wesołowska anna.wesolowska@amu.edu.pl